Storitev omogoča: ZPIZ logo
Tehnična izvedba: S&T logo

Posredovanje podatkov na obrazcih M-4

Vstopili ste v aplikacijo za posredovanje podatkov o plačah oziroma osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih na elektronskih obrazcih M-4. Podatki se uporabljajo za priznanje in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.