Storitev omogoča: ZPIZ logo
Tehnična izvedba: S&T logo

Posredovanje podatkov na obrazcih M-4

Vstopili ste v aplikacijo za posredovanje podatkov o plačah oziroma osnovah, nadomestilih in obdobju zavarovanja in plačanih prispevkih na elektronskih obrazcih M-4. Podatki se uporabljajo za priznanje in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.


POMEMBNO OBVESTILO

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju zavod) vse dajalce in posredovalce podatkov o osnovah na obrazcih M-4 obvešča, da bo s 1.1.2021 dosedanja storitev za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 na naslovu https://m4.zpiz.si/m4/ prenehala delovati.

Storitev bo nadomestila nova storitev za posredovanje podatkov M-4 v okviru zavodovih storitev za elektronsko poslovanje z organizacijami BiZPIZ na naslovu https://www.zpiz.si. Oblika sporočil bo ostala nespremenjena. Uporaba storitev BiZPIZ je brezplačna. Za uporabo storitev BiZPIZ in oddajo obrazcev M-4 bo potrebna registracija.

Glede na navedeno zavod dajalce in posredovalce podatkov o osnovah na obrazcih M-4 poziva, da obrazce M-4 in morebitne popravke le teh, ki jim je v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju že potekel rok za njihovo oddajo, posredujejo preko obstoječe storitve za posredovanje podatkov na obrazcih M-4 najkasneje do 31.12.2020. Po navedenem datumu bo mogoča oddaja obrazcev M-4 samo preko storitve BiZPIZ.

Natančnejša navodila za registracijo organizacij v storitev BiZPIZ, z namenom oddaje obrazca M-4, bodo objavljena naknadno.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje   

Slovenije