ObrazciPooblastilo posredovalcu podatkov
ZPIZ_Pooblastilo posredovalcu podatkov.pdf
Preklic pooblastila posredovalcu podatkov
ZPIZ_Preklic pooblastila posredovalcu podatkov.pdf
Vloga za dodelitev avtentikacijske kode
ZPIZ_Vloga za dodelitev avtentikacijske kode.pdf